„Suntem mâinile prelungite ale lui Dumnezeu pe pământ, pentru a împlini liturghia aproapelui” (Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului)
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, şi prin iniţiativa preoţilor Aurel Cîrlan, Flavius Balaban şi Marian Gliga, în primăvara anului 2018, a luat ființă Asociația „Treime de Arhierei” din Bacău, care a preluat activităţile social-filantropice şi culturale ale Parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” din Protopopiatul Bacău.
Principalele domenii de activitate ale Asociației „Treime de Arhierei” sunt următoarele:
 • Asistenţă socială, medicală şi psihologică;
 • Educaţie şi cercetare interdisciplinară;
 • Cultură;
 • Tineret;
 • Mediu;
Plecând de la imperativul creștin al iubirii față de semeni, Asociația „Treime de Arhierei”, cu binecuvântarea și implicarea directă a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, își propune să concretizeze cât mai mult din idealurile creștine ale filantropiei și comuniunii de iubire dintre oameni. Principiile care ghidează activitatea instituției sunt: respectul pentru viață și pentru persoana umană, nediscriminarea, transparența și dezvoltarea durabilă.
În cadrul acestei ASOCIAŢII se doreşte punerea în practică a unor ample proiecte social-filantropice, cultural-educaționale şi medicale dedicate copiilor, tinerilor şi vârstnicilor din municipiul Bacău.
În viitorul „Centru de zi socio-cultural” al ASOCIAŢIEI (momentan aflat în construcţie), copiii, tinerii şi vârstnicii vor beneficia de mai multe servicii sociale, spirituale, psihologice și pedagogice, urmând a se desfăşura următoarele activităţi:
 • Centrul de zi pentru copii;
 • Centrul de zi pentru vârstnici;
 • Centrul de creație, artă și tradiție populară românească;
 • Centrul de tineret și voluntariat (prin intermediul cărora tinerii se vor implica voluntar în toate activitățile desfășurate în cadrul Asociației „Treime de Arhierei”, la care se vor adauga cadre didactice şi alte persoane dornice să se implice tot voluntar în activităţile desfășurate);
CENTRUL va asigura beneficiarilor servicii de îngrijire pe timpul zilei, programe educative și recreative, asistență socială și psihologică, dorindu-se a fi o importantă verigă de legătură în relația copil-familie-comunitate, din perspectiva serviciilor pe care le oferă și a relațiilor pe care le poate dezvolta cu alte instituții.
Grupurile defavorizate care vor beneficia de toate aceste servicii sunt:
 • Copii și tinerii care trăiesc în familii cu mulți copii sau în familii monoparentale;
 • Copii și tineri din familii de șomeri de lungă durată sau cu venituri sub venitul minim garantat;
 • Copii și tineri lipsiți de îngrijire și sprijin parental;
 • Persoanele vârstnice îngrijite la domiciliu, aflate în situații de precaritate accentuată.
Aducem alese mulţumiri membrilor Asociației „Treime de Arhierei” din Bacău, sponsorilor, donatorilor, partenerilor, colaboratorilor, voluntarilor şi tuturor celor implicaţi în susţinerea şi buna desfăşurare a activităţilor noastre.
(ASOCIAŢIA „TREIME DE ARHIEREI” şi preoţii Parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi”din Bacău, Pr. paroh Aurel Cîrlan, Pr. slujitor Marian Gliga şi Pr. slujitor Flavius Balaban)