Parohia Sfintii Trei Ierarhi

- BACĂU- 

Seară duhovnicească în biserica „Sf. Trei Ierarhi” Bacău

Cu prilejul Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului şi al Anului comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț, proclamat pentru anul 2022 de către Patriarhia Română, parohia „Sf. Trei Ierarhi” din Bacău a organizat vineri, 11 februarie, o seară duhovnicească cu tema „Rugăciunea în viaţa Sfântului Simeon Noul Teolog”.

Părintele paroh Aurel Cîrlan a prezentat credincioşilor pe unul dintre sfinţii isihaşi comemoraţi în Patriarhia Română şi „metoda” de rugăciune pe care acesta o practica.

Rugăciunea ocupă un loc central în spiritualitatea Sfântului Simeon. El ne vorbeşte într-un fel concret şi viu despre diferite tipuri de rugăciune, despre particularităţile lor, despre conţinutul lor şi ne arată cum se ruga el însuşi:

„Trei sunt felurile rugăciunii şi ale luării aminte prin care sufletul se înalţă, sau se coboară. Se înalţă dacă le întrebuinţează la timp potrivit, sau se coboară dacă le întrebuinţează fără socoteală, la vreme nepotrivită. Iar trezvia şi rugăciunea sunt legate între ele ca sufletul şi trupul: lipsind una, nu poate sta nici cealaltă”. (Sfântul Simeon Noul Teolog, „Metoda sfintei rugăciuni și atențiuni”, în Filocalia (2002), vol. 8, p. 493)

La Sfântul Simeon aflăm numeroase feluri de rugăciuni, care se deosebesc după obiectul lor şi după starea duhovnicească a celui ce se roagă. El ne învaţă că rugăciunea atrage „Lumina Duhului”, că în timpul rugăciunii trebuie să fim atenţi la ocârmuirea inimii, că rugăciunea trebuie să fie neîncetată. O astfel de rugăciune înlocuieşte rugăciunile la ore fixe, căci „cel care practică rugăciunea neîncetată a cuprins totul în aceasta faptă şi nu mai are nevoie să laude pe Domnul de şapte ori ziua, seara, dimineaţa şi la pranz, dat fiind ca el a săvârşit deja rugăciunile şi cântările datorate la vremea şi ceasul hotărât”.

Scopul rugăciunii, fie ea la biserică sau singur în chilia monahală, fie că e vorba de o rugăciune de pocăinţă sau de slăvire a lui Dumnezeu, este întotdeauna pentru Sfântul Simeon Noul Teolog, iluminarea şi unirea cu Dumnezeu

Cu acest prilej, au fost sfinţite icoane cu chipul Sfântului Simeon şi au fost împărţite credincioşilor.

Parohia „Sf. Trei Ierarhi” Bacău va continua şirul de cateheze cu tema Anului omagial şi a Anului comemorativ, atât în cadrul Centrului de socializare pentru vâsnici ,,Sfinţii Ioachim şi Ana” cât şi în cadrul Centrului de cateheză parohială pentru copii şi tineri ,,Buna-Vestire”.